Mikä on referenssiluku?

Vuonna 2017 lisävalojen asennukseen liittyvä laki uudistui niin, että vain parillisten lisävalojen lisäksi autoon sai asentaa nyt vain yhdet tai kolmet lisävalot. Tämä mahdollisti myös yksittäisen paneelivalon asentamisen. 

Lisävalojen määrää lamppujen ja paneelien lukumäärän lisäksi säätelee valojen yhteenlaskettu referenssiluku. Se on laskennallisen suhdeluku, joka kertoo yksittäisen kaukovalon valovoiman pinta-alayksikköä kohden. Referenssiluku on sitä korkeampi, mitä tiiviimpi valaisimen valokeila on, koska valovoima suhteutetaan valokeilan pinta-alaan.

Kuinka suuri referenssiluku saa olla?

Referenssiluku ei koske ainoastaan erikseen asennettuja lisävaloja, vaan mukaan pitää laskea auton omien kaukovalojen referenssiluku. Yhteenlaskettu referenssiluku saa olla enintään 100. Jos autoon asennettujen kaukovalojen yhteenlaskettu referenssiluku on yli tuon mainitun raja-arvon, valojärjestelmään on asennettava erillinen kytkin, jolla estetään yhtä aikaa kytkettävissä olevien valaisimien referenssiluvun ylittyminen.

Otetaan esimerkki referenssiluvuista: Aiot kytkeä lisävalot niin, että ne palavat yhtaikaa auton omien pitkien valojen kanssa, sinun pitää ottaa huomioon myös nämä auton omien pitkien referenssiluku. Eli, jos autosi pitkien valojen referenssiluku on esimerkiksi 2 x 15, tarkoittaa se, että silloin voidaan maksimissaan asentaa lisävalot, joiden referenssiluku on 2 x 35.

Voit myös jättää auton omien kaukovalojen referenssiluvun huomiotta, jos auton omia pitkiä valoja ei käytetä samanaikaisesti erikseen kytkettyjen lisävalojen kanssa. Siinä tapauksessa voi käyttää esimerkiksi yhdistelmää 2 x 50. 

Missään tapauksessa referenssiluvun ei tarvitse olla 100! Yhteenlaskettu referenssilukujen summa voi olla totta kai pienempikin. 

Mistä saat tietoon auton omien valojen referenssiluvun?

Pääsääntöisesti auton ajovalojen referenssiluvun merkintä löytyy joko auton umpion lasista tai umpion päältä. Voi olla myös mahdollista, että luku on merkitty umpiota ympäröiviin kansimuoveihin tms, jolloin osaan on yleensä merkitty referenssiluvut kaikille valovariaatioille.

 

Jäikö kysyttävää? Ota yhteyttä asiantuntijoihimme helposti haluamallasi tavalla.

Nyt tiedät enemmän referenssiluvun merkityksestä. Siirry seuraavaksi verkkokauppaan!