Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä: Muonion rakennustarvike Oy
Postiosoite: Puthaanrannantie 18, 99300 MUONIO
Puhelinnumero: +35850 496 2166
Käyntiosoite:

Puthaanrannantie 18, 99300 MUONIO
Rekisteristä vastaava henkilö: Tuomas Ilmola
Rekisteriasioita hoitava henkilö: Tuomas Ilmola
Rekisterin nimi: Sunfox asiakasrekisteri
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Asiakassuhteiden hoitaminen ja yhteydenpito asiakkaaseen, personoitu markkinointi

Rekisterin tietosisältö:
• Asiakkaan nimi
• Osoite, postinumero ja -toimipaikka
• Sähköpostiosoite
• Puhelinnumero
• Kanta-asiakastunniste
• Asiakasnumero
• Asiakassuhteen hoitamiseen käytettävät markkinointiviestintätiedot
• Asiakkaan tunnistautuneena tekemät ostokset
• Liittymispäivämäärä
• Tietojen viimeisin muokkausajankohta

Säännönmukaiset tietolähteet:
• Liittymislomake
• Asiakkaan etämyyntiin luovuttamat henkilötiedot
• Väestötietojärjestelmä (VTJ), mikäli asiakas ei ole tätä kieltänyt

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Muonion Rakennustarvike Oy huolehtii tietoja siirrettäessä ja käsiteltäessä tietoturvan ja -suojan korkeasta tasosta EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Kolmansien osapuolten tietojenkäsittelyn tason varmistuskeinoina ovat Euroopan komission hyväksymät mallisopimuslausekkeet, EU-US Privacy Shield -sopimus tai muu tietosuoja-asetuksen mukainen hyväksytty tapa.

Asiakastietoja ei luovuteta Muonion Rakennustarvike Oy:n tai Muonion Rakennustarvike Oy:n lukuun toimivien palveluiden ja viestinnän tuotantoon, kehittämiseen tai ylläpitoon osallistuvien tahojen ulkopuolelle muuten kuin sopimuksen, erillisen suostumuksen ja/tai nimenomaisten säädösten mukaan. Tarvittaessa tietoja luovutetaan myös viranomaisille. Viranomaispyyntö informoidaan myös rekisterissä olevalle asiakkaalle, mikäli se on lain mukaan sallittua.

Toimitamme asiakastietoja rekisteriselosteessa mainittujen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi:
• Maksujenvälitysoperaattorille(Paytrail)
• Kuljetusliikekumppanille, jos tilauksen valittu toimitustapa on kuljetus lähimpään Postiin tai Matkahuollon noutopisteeseen
• Luotonmyöntäjälle, asiakkaan valitessa maksutavaksi luottoyhtiön laskun
• Tuotteen toimittajalle, jos asiakas tilaa sähköisen lisenssin tai suoratoimitustuotteen
• Huoltoyhtiölle voidaan välittää takuuhuollon yhteydessä tuotteen tilaukseen liittyviä tietoja
• Tullille, tuotteita verottomana ostettaessa
• Perintäyhtiölle, laskujen erääntyessä ja siirtyessä perintään

Rekisterin suojauksen periaatteet
Muonion Rakennustarvike Oy käsittelee henkilötietoja Suomen kulloinkin voimassa olevan henkilötietolain mukaisesti.

Henkilötietojen suojaaminen on liiketoimintamme keskeinen osa. Käytössämme on asianmukaiset tekniset, organisatoriset ja hallintoon liittyvät turvallisuusmenettelyt, joilla suojaamme kaikkia hallussamme olevia tietoja katoamisen, väärinkäytön, luvattoman käytön, luovuttamisen, muutosten ja tuhoamisen varalta.

Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietojen antaminen on kanta-asiakassopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus. Henkilötiedot säilytettään asiakasrekisterissä asiakassuhteen päättymiseen asti tai niin kauan kuin lainsäädäntö sitä edellyttää.

Ostotietojen säilytysaika
Tositemateriaali säilytetään voimassa olevan kirjanpitolain mukaisesti tilikauden päättymisen jälkeen alkavan seuraavan kalenterivuoden alusta lukien kuusi vuotta.

ATK-pohjainen asiakasjärjestelmä
Ainoastaan määrätyillä Muonion Rakennustarvike Oy:n henkilökunnalla ja Muonion Rakennustarvike Oy:n toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on oikeus käyttää asiakasjärjestelmän tietoja. Henkilökunta voi käyttää asiakasjärjestelmän tietoja vain tehtävän vaatimalla tavalla. Rekisteriä saavat käyttää ainoastaan henkilöt, jotka tarvitsevat sitä toimenkuvassaan. Rekisteriä käyttäviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Järjestelmä on suojattu tietoturvajärjestelmällä ulkoisia uhkia vastaan.

Rekisteröidyn oikeudet
• Rekisteriin kuuluva henkilö voi tarkastella ja muokata henkilötietojaan sekä voimassa olevia markkinointilupia Muonion Rakennustarvike Oy-verkkosivujen kanta-asiakkaiden ”Oma tili” -osiossa. Oma tili -osioon kirjaudutaan rekisteriin tallennetulla sähköpostiosoitteella sekä salasanalla.
• Rekisteriin kuuluva kanta-asiakas saa tulostettua ja tallennettua ylempänä luetellut, hänestä tallennetut tiedot Oma tili -osion Asiakastiedot-sivulla
• Rekisteriin kuuluva kanta-asiakas voi muokkauttaa henkilötietojaan ja markkinointilupiaan sekä pyytää tallennetut tietonsa osoitteesta: tuomas@muonionrakennustarvike.fi.     Sähköpostitse pyydetyt tallennetut tiedot toimitetaan sähköisesti. Tietojen muokkaus tai niiden toimittaminen edellyttää henkilöllisyyden todistamista.
• Rekisteriin kuuluva henkilö voi pyytää tietonsa kirjallisena osoitteesta:
Muonion Rakennustarvike Oy, Puthaanrannatie 18, 99300 MUONIO
Tietojen toimittaminen postitse edellyttää henkilöllisyyden todistamista. Pyynnöstä tulee ilmetä: nimi, henkilötunnus, postiosoite ja puhelinnumero. Vastaus toimitetaan asiakkaan väestötietojärjestelmästä varmennettuun osoitteeseen.
• Kanta-asiakas voi irtisanoa kanta-asiakkuuden ilmoittamalla siitä asiakaspalveluun tai sähköpostitse tuomas@muonionrakennustarvike.fi. Kanta-asiakkuuden päättyessä päättyy myös Oma tili -palvelun käyttöoikeus. Kanta-asiakkuuden irtisanominen edellyttää henkilöllisyyden todistamista.
• Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli tietosuoja-asetusta ei noudateta.

Rekisteriselosteen päivitykset
Parannamme ja kehitämme palveluitamme ja verkkosivustojamme jatkuvasti, joten pidätämme oikeuden tehdä ajoittain päivityksiä rekisteriselosteeseen. Jos rekisteriselosteeseen tehdään merkittäviä muutoksia, informoimme muutoksista, sekä niihin liittyvistä laillisista käsittelyperusteista.

Lue lisää evästeistä

Muonion rakennustarvike Oy 18.7.2018